(ALBULAGRUPPE, BERNINA a SEXTENSKÉ DOLOMITY ve dnech 22. až 28.7.2007)


Obr.1 – Zleva PIZ PALÜ, BELLAVISTA a BERNINA